Algemene voorwaarden

Met de levering van de bestelling of een aankoop van uw “Nu kopen”-optie van de Bieder / Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden hier vermeld.
§ 1 Toepassingsgebied
(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van het bedrijf
bbqsmokerxl.nl
Handelsonderneming B.O.B
Nachtegaalslaantje 4
7039 CN Stokkum

Tel:   0314-359092
Fax:  0314-359972
Mob: 0622-757755

BTW nr. NL162904265
KvK Arnhem 09133184

E-mail: info@bobsales.nl
hun kopers. Er is altijd de tijd van de bestelling geldige versie.
(2) Aan alle bepalingen en voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. Accepteer alle andere voorwaarden bbqsmokerxl.nl slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Alle zekerheden moeten schriftelijk worden bevestigd.
§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding
bbqsmokerxl.nl zet zich in voor het uitvoeren van de opdracht onder de voorwaarden die op de individuele veiling. Met schrijven, drukken en rekenfouten op de veiling bbqsmokerxl.nl heeft het recht zich terug te trekken.
§ 3 Levering
Tenzij anders is overeengekomen, de levering uit voorraad voor levering de klant adres. Het risico gaat over op de koper zodra de goederen en de klant van werd doorgegeven. Dit geldt ook in het geval van deelleveringen. Informatie over leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij de levertijd is overeengekomen. Dit is niet van toepassing op overeenkomsten met een aannemer.
§ 4 Betaling
Betaling dient te geschieden vooraf binnen zeven kalenderdagen nadat het contract door overschrijving op de rekening van bbqsmokerxl.nl. Andere betalingsregelingen zijn alleen mogelijk na voorafgaand overleg met bbqsmokerxl.nl.
§ 5 verzend-en verpakkingskosten
De koper betaalt de verzend-en verpakkingskosten.
§ 6 Recht op Terugkeer
(1) De koper kan de terugkeer van de eenheid die de goederen zonder opgave van redenen binnen een maand door terugzending van de goederen. De periode begint met de ontvangst van de goederen en deze instructie schriftelijk. Alleen als niet verzonden per pakketdienst (bijv. volumineuze goederen) kunt u verklaren het rendement per omgaande schriftelijk verzoek, bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail. De intrekking periode is voldoende om de goederen of de terugtrekking verzoek te verzenden. In ieder geval, het rendement is voor onze rekening en risico. Het rendement of het rendement verzoek moet worden gericht aan:
Handelsonderneming B.O.B
Nachtegaalslaantje 4
7039 CN Stokkum
(2) terug: In alle van een doeltreffend terugkeerbeleid, de terugkeer van de ontvangen voordelen en als getrokken gebruik (bijv. voordelen). bbqsmokerxl.nl is om de aankoopprijs terug te betalen na ontvangst van de geretourneerde. Commodity. In het geval van verslechtering en goederen, kan een vergoeding worden gevraagd. Dit geldt niet, indien de verslechtering van de goederen aan hun onderzoek – als hij zou in een winkel – verschuldigd. Daarnaast kunt u de betaling van een vergoeding melden door niet gebruik van de goederen als eigenaar en Gebracht nemen alles wat de waarde ervan zou kunnen verminderen.
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven in principe tot aan de volledige betaling van alle vorderingen op de koper in eigendom van bbqsmokerxl.nl.
Compensatie § 8, retentie
Het recht om de koper alleen als zijn beweringen worden erkend door bbqsmokerxl.nl of wettelijk te compenseren. Recht te behouden van de klant is slechts voor zover zijn tegeneis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
§ 9 en gebrek garantieclaims af
Indien de bestelde goederen bij de risico-overdracht gebrekkig zijn, zodat ze niet meer geschikt zijn voor het doel bepaald in het contract, de koper binnen de wettelijke garantieperiode, eerst de rechter, tussen het gebrek hersteld door reparatie / verbetering of de levering van nieuwe goederen te kiezen. Echter, er zijn lichte herstelbaar gebreken kan de koper niet aandringen op een vervanging. Verbetering suggereert de nacht ontbreekt, kan de klant de koopprijs te verminderen of terug te trekken uit Verrag. Het statuut van beperkingen op de garantievoorwaarden van de geleverde goederen is 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen. Wij zijn volledig aansprakelijk voor dwingende wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid. Bij nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, zullen wij het bedrag is beperkt tot de typische voorzienbare schade die typisch niet meer dan de aankoopprijs van de bestelde goederen. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk. De wettelijke beperking bepalingen.
§ 10 Bescherming Persoonsgegevens
De koper gaat akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens expliciet. Noodzakelijk voor de transactie wordt opgeslagen en de afhandeling van de bestelling kan worden doorgestuurd aan verbonden ondernemingen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor de toepassing van kredietbeoordeling reserves bbqsmokerxl.nl uitwisselen van informatie met andere groepsleden en eventueel met kredietbureaus.
§ 11 Scheidbaarheid
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, blijven de overige bepalingen van kracht blijven.